Wysokość 40 mm

Profil panelowy z TWS, Tabele wytrzymałościowe oraz Wymiary standardowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   300 2.894 2 x F 6.122   3 x q
   450 1.313 3 x F 4.711   4 x q
   600    725 4 x F 1.957   5 x q
   750    480 5 x F 1.024   7 x q
   900    331 6 x F    586   8 x q
1.000    265 7 x F    433   9 x q
1.200    187 8 x F    249 10 x q

Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/125. Ugięcie L/125 odpowiada odchyleniu 0,75% na rozpietości. (Ugięcie f=L/125; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

H (mm)   B (mm)   kg/m2
40   500   11,4