Wysokość 53 mm

Krata kryta z TWS, Tabele wytrzymałościowe oraz Wymiary standardowe


Rozpiętość
(mm)
Obciążenie
punktowe (kg)
Współczynnik
bezpieczeństwa
Obciążenie
powierzchniowe (kg/m2)
Współczynnik
bezpieczeństwa
   400 2.250   5 x F 12.501   6 x q
   600 1.000   8 x F   3.704   9 x q
   800    563 11 x F   1.563 13 x q
1.000    360 13 x F      800 16 x q
1.200    250 16 x F      463 19 x q
1.400    184 19 x F      291 22 x q

Obciążenia zostały skalkulowane przy założeniu ugięcia L/200. Ugięcie L/200 odpowiada odchyleniu 0,5% na rozpietości. (Ugięcie f=L/200; L=rozpietość). Aplikacje indywidualne wymagają dodatkowych testów na wytrzymałość.

 

► Comparing Load Table

L (mm)   B (mm)   kg/m2
1.990   1.020   28,5
3.660   1.220   28,5

Możliwość produkcji innych wymiarów.