Stosowane są żywice duroplastyczne, które zawierają dostateczną ilość katalizatorów, stateczników UV i pigmentów aby zapewnić bardzo wysoką odporność chemiczną i wytrzymałość mechaniczną.

Żywica Poliesterowa

Żywica poliesterowa należy do najczęściej stosowanej w ciągu ostatnich lat, pełni ona rolę spoiwa (lepiszcza). Ten rodzaj żywicy to najczęściej bezbarwny do lekko żółtawy Styrol, który w temperaturze pokojowej lub dodatku ciepła twardnieje. 

Żywice poliestrowe są odporne na:

 • węglowodory aromatyczne 
 • węglowodory alifatyczne 
 • oleje
 • kwasy 
 • rozpuszczalniki solne 
 • benzyna 
 • alkohol

Właściwości: 

 • Optyczne: przezroczysta  
 • Ciągliwość: niska  
 • Temperatura użycia: od -30 do 200°C

Żywica Winylowa

Dzięki zastosowaniu żywicy winylowej jako matrycy, w profilach i kratach z TWS zostaje zwiększona odporność na chemikalia.

Żywica winylowa jest odporna na:

 • węglowodory aromatyczne 
 • węglowodory alifatyczne
 • kwasy
 • ługi
 • alkohol
 • tłuszcze
 • oleje
 • benzyna

Właściwości:

 • Optyczne: lekko żółta
 • Ciągliwość: niska
 • Temperatura użycia: od -30 do 180°C

 

 

Żywica Fenolowa

Produkcja żywicy fenolowej polega na reakcji kondensacji fenolu i formaldehydu w środowisku alkalicznym.

Żywica Epoksydowa

Żywice Epoksydowe to związki składające się z jednej lub większej ilości grup epoksydowych i hydrolowych, które między sobą reagują. Ogólnie powstają one z Bisfenolu A oraz Epichlorohydryny poprzez polikondensację oraz utwardzanie w fazie końcowej reakcji.

Żywica Epoksydowa jest odporna na:

 • węglowodory aromatyczne
 • węglowodory alifatyczne
 • oleje
 • kwasy
 • rozpuszczalniki solne
 • benzyna 
 • alkohol

Właściwości:

 • Optyczne: przezroczysta
 • Ciągliwość: niska
 • Temperatura użycia: od -30 do 180°C

 

 

 

Żywica Akrylowa

Żywica akrylowa to produkt polimeryzacji lub kopolimeryzacji pochodnych kwasów akrylowego i metakrylowego. Żywica akrylowa odgrywa w procesie pultruzji podrzedną rolę. Podobnie jak żywice fenolowe, stosowane sa one w przypadkach, gdy ważna jest odporność na ogień i minimalne wytwarzanie dymu.

Żywica akrylowa nie jest odporna na:

 • rozpuszczalniki
 • alkohole

Właściwości:

 • odporność na ogień
 • minimalne tworzenie sie dymu
 • optyka: przezroczysta
 • optical: opaque